Całodobowa opieka dla osób starszych

Opieka i pomoc dla osób w starszym wieku, kiedy często stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie, są zadaniem dla naszych współpracowników. Zapewniamy opiekę doświadczonego personelu. Pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, w poruszaniu się podopiecznego jak również dbanie o zapewnienie przyjaznego i bezpiecznego otoczenia w miejscu zamieszkania. Całodobowa obecność opiekuna to poczucie bezpieczeństwa dla osoby, którą się opiekuje jak również komfort psychiczny dla rodziny.

Projekt i realizacja: desMedia