Ankieta dla zleceniodawców usługi opieki nad chorym (starszą osobą)

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Imię i nazwisko, adres osoby, którą będziemy się opiekować:

Kim jest dla zleceniodawcy osoba, którą będziemy się opiekować?

Czy Pan/Pani będzie osobą decyzyjną w sprawach dotyczących umowy i opieki:

Tak
Nie

Jeżeli nie, proszę podać dane osobowe i kontaktowe osoby decyzyjnej:

Czy osoba, którą będziemy się opiekować mieszka (proszę zaznaczyć odpowiednią odpowiedź):

sama z rodziną
na wsi w mieście
w domu w bloku

- czy ma kontakt z rodziną (dzieci, wnuki)?

Tak Nie

- czy ma zwierzęta (kot, pies, ptaki, rybki)?

Tak Nie

- czy wcześniej korzystała z usług opiekunek z Polski?

Tak Nie

Czy osoba, którą będziemy się opiekować porusza się samodzielnie?

Tak
Nie

Czy posiada wózek?

Tak
Nie

Czy jest osobą ciągle leżącą?

Tak
Nie

Czy potrzebuje pomocy przy czynnościach fizjologicznych?

Tak
Nie

Czy samodzielnie spożywa pokarmy?

Tak
Nie

Czy wymaga i posiada dodatkową opiekę pielęgniarską? (podawanie leków, zmiana opatrunków itp.)?

Tak
Nie

Proszę podać ważne informacje o stanie zdrowia, na które opiekunka musi zwrócić szczególną uwagę:

Czy łazienka w domu osoby podopiecznej jest dostosowana do jej stanu zdrowia?

Czy osoba podopieczna porusza się po schodach samodzielnie, czy w mieszkaniu jest winda?

Jakie ogrzewanie jest w domu?

Czy oprócz opieki chcielibyście Państwo rozszerzyć zakres obowiązków naszego pracownika podczas pobytu w domu osoby, którą będzie się opiekował?

Tak
Nie

Proszę wymienić czynności, o jakie chcielibyście Państwo rozszerzyć usługę:Wypełnienie formularza/ankiety osobowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

Projekt i realizacja: desMedia