Ankieta dla kandydatów do zatrudnienia

Imię i nazwisko:

Data urodzenia:

Obywatelstwo:

Miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny:

Wykształcenie, zawód:

Znajomość języka niemieckiego:

Brak
Słaba
Średniozaawansowana
Dobra

Znajomość języka angielskiego:

Brak
Słaba
Średniozaawansowana
Dobra

Inny język:

Znajomość innego języka:

Brak
Słaba
Średniozaawansowana
Dobra

Czy był/a Pan/Pani zatrudniony/a za granicą:

Tak
Nie

Praca za granicą (proszę podać miejsce i rodzaj wykonywanej pracy):

Jaki rodzaj pracy byłby dla Pani/Pana najlepszy (opieka osoby dorosłej, pomoc w gospodarstwie domowym, opieka nad dziećmi...):

Jaki okres zatrudnienia interesuje Panią/Pana?

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:Wypełnienie formularza/ankiety osobowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

Projekt i realizacja: desMedia